• .
  • .

 

مجموعه فصل فردا

 

 
این مجموعه که بر اساس ایده اصلی بازاریابی محتوایی تهیه شده است،شامل کتابچه هایی است که ماهیت و نحوه فعالیت شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا را با روشی نوآورانه تشریح نموده است.
در فصل فردا ، نگاه و رویکرد علمی و خلاقانه،توجه به روندها و تجارب (Trend & Experience)قابل مشاهده است که به معرفی 12 روند حوزه فن آوری پرداخته و در انتهای هر روند،شیوه به کارگیری آن در شرکت ارتباط فردا مطرح شده است.

تفکر چابک(Agility)

Open API

بزرگ داده (Big Data)

اسکناس و پول نقد (Cash)

مدیریت شبکه توزیع و راهکارهای هوشمند (Smart Solutions)

نوآوری (Innovation)

محلی سازی خدمات تجارت الکترونیکی سراسری (Global Service Localization)

تلفن همراه (Mobile)

SoLoMo(Social-Local-Mobile)i

START UP

تجربه کاری (UX)

چیدمان محیط کار و شیوه کاری (Office Layout & Work Style)

 


فصل فردا

 

 

 

گزارش تراکنش ها

برندگان جوایز جشنواره

 

 

داشبورد مدیریتی