• .
  • .

 

چک پذیر

چک پذیر؛ محصولی جدید

بانك آینده در راستای ارزش آفرینی برای مشتریان گرامی بانك و نیز افزایش خدمات نوین بانکداری الکترونیکی، دستگاه های چك پذیر را برای نخستین بار در کشور و با همکاری شرکت توسعه فن آوری اطلاعات خوارزمی راه اندازی نموده است.

با استفاده از این دستگاه، مشتریان قادر خواهند بود؛ چك های خود را به صورت 24 ساعته و به صورت اتوماتیك، بدون مراجعه به شعب، به حساب خود و یا دیگران در بانك آینده واگذار نمایند.

بدین ترتیب مشتریان، بدون اینکه در نوبت ارائه خدمات بانکی قرار گیرند، میتوانند نسبت به دریافت سرویس خدمات واگذاری چك و یا پیگیری چك هایی که قبلاً بر عهده بانك واگذار شده است، اقدام نمایند.

طرح یادشده در انتهای سال 1391 عملیاتی شده و تاکنون 5 دستگاه چك پذیر در محل شعب مرکزی، بازارهای مبل(بازار مبل 1، بازار مبل 2- یافت آباد شرقی، بازار مبل 3- آیت اله سعیدی) و بازار موبایل راه اندازی و نصب  گردیده است.

عملکرد دستگاه این محصول به گونه ای طراحی شده است که فرآیند سرویس های بانکی مرتبط با چك (کلر) را که تاکنون به صورت دستی صورت می گرفته، به صورت «Self Service» انجام داده و در تمامی ساعات شبانه روز به مشتریان سرویس دهی نماید.


مراحل استفاده از دستگاه چک پذیر

1. با ورود اطلاعات صحیح مورد درخواست دستگاه مذکور،پنجره ای مبنی بر ورود چك نمایش داده می شود. پس از وارد نمودن چك به دستگاه، دستگاه MICR چك را می خواند و اطلاعاتی شامل نام بانك صادرکننده چك، شماره سری و سریال چك و سایر اطلاعات، استخراج می شود.
2. در مرحله بعد، کاربر باید اطلاعات مربوط به چك (از جمله مبلغ و تاریخ چك) را وارد نماید.
3. بعد از ورود اطلاعات مذکور، صفحه تأیید نهایی اطلاعات چك، با قابلیت ویرایش، نمایش داده می شود. پس از تأیید کاربر، صفحه تأییدیه مبنی بر واگذاری چك جدید به همان شماره حساب نمایش داده خواهد شد.
4. در پایان، تصویر اسکن شده پشت و روی چك به کاربر تحویل می گردد. با توجه به کد پیگیری که بر روی آن درج شده است، کاربر می تواند از طریق همین دستگاه ها و با وارد نمودن کد پی گیری و کد ملی ذی نفع چك، از وضعیت فعلی چك خود، آگاه شود.
5. در صورتی که چك وصول گردد، پول به حساب مشتری واریز می شود. در غیر اینصورت مراتب به اطلاع مشتری رسانده می شود.
6. لازم به ذکر است، در این سرویس از ظرفیتهای شعبه مجازی (به عنوان شعبه عامل) و پیشخوان مجازی بانک آینده نیز استفاده شده است.


فصل فردا

 

 

 

گزارش تراکنش ها

برندگان جوایز جشنواره

 

 

داشبورد مدیریتی