• .
  • .

 

مشخصات کارگزاران دستگاه های پایانه فروش

 

ردیف شرکت لیست مناطق تحت پوشش تلفن نوع خدمات
1 ویستالین پارس شعب استان تهران 22310293-6 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
2 دلتا پرداز پرشین تهران- مناطق 2-15-16-17-18-19 44030891-5 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
3 پیشگامان یاراکیش تهران- مناطق 1-3-4-7-8-13-14-20-21-22 و حومه تهران 88893119 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
خوزستان-بوشهر-فارس-اصفهان-گلستان-کردستان-کرمانشاه-همدان-زنجان-مرکزی-ایلام-لرستان 88926114-88926698 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
4 آراد توسعه داتیس پذیرندگان VIP

26424903-26424714-26424589-26424188

نصب و پشتیبانی پایانه فروش
5 افق روشن سرزمین استان البرز 0263-2820621 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
6 شتاب آریان گستر پاژ استان خراسان رضوی 0511-7648159 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
7 ارتباط نگین اقتصاد برتر استان کرمان 0341-2268936
0341-2238956
0341-2230904
نصب و پشتیبانی پایانه فروش
استان مازندران 0192-4228836 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
8 موبایل پلاس قشم ارائه خدمات شارژ الکترونیکی تلفن همراه در کلیه استان ها 22921720-4 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
0761-2230128
 

ارائه خدمات شارژ الکترونیکی تلفن همراه در کلیه استان ها

نصب و پشتیبانی پایانه فروش

9 مدرن الکترونیک آتی برزین تهران- مناطق 5-6-9-10-11-12 66381643- 66381644- 02166381645 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
10 شتاب گستر رهاورد طلوع خراسان رضوی مناطق 4.5.6.9-خراسان شمالی-خراسان جنوبی 05138915260 38915603 051– 38911021 051– 05138911059 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
11 ثمین محاسب هرمز استان هرمزگان 0761-6668250 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
12 هوشمند طرح قم استان قم  025- 37839949 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
13 داده پردازی پارا سامانه پارس ارائه خدمات شارژ الکترونیکی تلفن همراه در کلیه استان ها 22439015-16

ارائه خدمات شارژ الکترونیکی تلفن همراه در کلیه استان ها

نصب و پشتیبانی پایانه فروش

14 هیوا ارتباط پاسارگاد ارائه خدمات شارژ الکترونیکی تلفن همراه در کلیه استان ها 88208811

ارائه خدمات شارژ الکترونیکی تلفن همراه در کلیه استان ها

نصب و پشتیبانی پایانه فروش
15 آسان ارتباط ایرانیان پارسه کیش ارائه خدمات شارژ الکترونیکی تلفن همراه در کلیه استان ها 22130696 - 22131728 - 22919624

ارائه خدمات شارژ الکترونیکی تلفن همراه در کلیه استان ها

نصب و پشتیبانی پایانه فروش

16 کیان همراه ارتباطات جنوب هرمزگان استان سیستان و بلوچستان 0541-3215322 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
17 تلاش صنعت بانیان داده استان اردبیل 0451-2253530 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
استان آذربایجان شرقی 0451-2253530 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
استان گیلان 0131-3226542 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
استان قزوین 0281-2572255 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
18 پرشین کارت ایساتیس  استان یزد 0351-5246500 نصب و پشتیبانی پایانه فروش
19 مدیران آرمان های یکتا جهان استان خراسان رضوی 0511-6052844 کارگزار رسمی کارت

 


فصل فردا

 

 

 

گزارش تراکنش ها

برندگان جوایز جشنواره

 

 

داشبورد مدیریتی