• .
 • .

 

خود پرداز

وظيفه اصلي اين واحد مديريت خدمات و راهبري خودپردازها شامل بازاريابي، نصب و راه اندازي،پشتيباني و پول رساني خودپردازهاي سالني و ديواري خارج از شعب بانک آينده مي باشد.

سرويس ها وخدمات:

 1. بازاريابي و جانمايي محل نصب خودپرداز
 2. راه اندازي ونگهداري شبکه ارتباطي خودپرداز
 3. پول رساني خودپرداز
 4. پشتيباني و پرستاري خودپرداز

 

شرايط و مدارک لازم

جهت اعلام آمادگي جهت پذيرندگي دستگاه خودپرداز و اجاره محل حداقل به ميزان 2متر مربع و مدارک لازم جهت استفاده متقاضيان از هر سرويس:

 1. داشتن مکان مناسب از نظر فضا و مناسب بودن از نظر تراکم جمعيت و داشتن تراکنش مورد نظرکه به طور 24ساعته براي عموم قابل دسترس باشد(اعلام آمادگي جهت پذيرندگي دستگاه خودپرداز و اجاره محل حداقل به ميزان 2متر مربع)
 2. ارائه درخواست مکتوب به شرکت (بررسي توسط کارشناس)
 3. آدرس محل – موقيت جغرافيايي- کروکي محل – نام ونشاني – کد پستي ارسال شود
 4. کپي سند مالکيت ، ملک مورد نظر
 5. مدارک احراز هويت –کپي کارت ملي و کپي شناسنامه و کپي جواز کسب

 

نحوه ارتباط مشتريان با واحد مربوطه:

 • تماس از طريق مرکز ارتباط بانک آينده(27663300) جهت اعلام مشکلات مشتريان.
 • جهت ارسال در خواست پذيرندگي خودپرداز و اجاره محل ، مشخصات مورد نياز به شماره دورنگار 89313400 ارسال گردد.


فصل فردا

 

 

 

گزارش تراکنش ها

برندگان جوایز جشنواره

 

 

داشبورد مدیریتی