• .
  • .

 

معرفي اعضاي هيئت مديره

ترکيب و مشخصات اعضاي هيئت مديره  به شرح زير مي باشد :

 

احمد مرآت نيا

  • سمت : رئيس هيأت مديره
  • تاریخ عضویت درهيأت مديره  : 89/12/18

 

اسماعیل جاهدی

  • سمت :  نايب ریيس هيأت مديره
  • تاریخ عضویت درهيأت مديره  : 92/07/08

 

سیدحامد قنادپور

  • سمت : عضو هيأت مديره و مدیرعامل
  • تاریخ عضویت درهيأت مديره  : 92/07/08

 

 

 


فصل فردا

 

 

 

گزارش تراکنش ها

برندگان جوایز جشنواره

 

 

داشبورد مدیریتی