• .
  • .

 

سوال‌های متداول

در صورت مفقود شدن کارت آيا امکان ابطال سريع کارت وجود دارد؟
بله پس از مفقود شدن کارت سريعا با شماره امداد مشتريان بانک آينده تماس حاصل فرمائيد تا سريعا نسبت به غير فعال کردن کارت اقدام شود و يا به نزديکترين شعبه بانک مراجعه فرمائيد.
در صورت فراموش کردن رمز کارت چه اقدامي مي بايست صورت پذيرد؟
با مدارک شناسايي به نزديک ترين شعبه بانک آينده مراجعه فرمائيد. در صورتي که محل اشتغال به کار شما کارت شما را تهيه کرده است ارسال يک نامه رسمي به تجارت الکترونيک ارتباط فردا جهت صدور مجدد رمز کفايت مي نمايد.
آيا امکان چاپ طرح و لوگوي رنگي بر روي کارت وجود دارد ؟
در صورتي که درخواست دهنده حقيقي و حقوقي درخواست کارت به تعداد بالاارسال نمايد امکان پذير است.
سقف شارژ کارت هاي خريد و هديه به چه ميزان است؟
هديه به ميزان 5 ميليون ريال وکارت هاي خريد فاقد محدوديت مي باشد.
آيا امکان صدور کارت هاي خريد به صورت بي نام وجود دارد؟
خير تمامي کارت هاي خريد بانکي طبق مصوبه و قوانين بانک مرکزي جمهوري اسلامي مي بايست با نام بوده و کد ملي دارنده آن ثبت گردد.
آيا کارت هاي خريد بانکي امکانات کارت هاي نقدي معمولي(کارت هاي متصل به حساب هاي کوتاه مدت) بانکي را دارا مي باشند؟
کارت هاي خريد در صورت نقدي بودن تمامي امکانات کارت هاي معمولي بانکي را دارا مي باشند.
حداکثر ميزان برداشت از کارت هاي خريد و هديه به چه ميزان است؟
امکان برداشت روزانه 4 ميليون ريال از خودپرداهاي بانک آينده براي اين نوع از کارت ها تعريف گشته است.

فصل فردا

 

 

 

گزارش تراکنش ها

برندگان جوایز جشنواره

 

 

داشبورد مدیریتی